Bulgarian Tourist Board.com

Hobby Destinations


Folklor PDF Print E-mail
Hobby & Sport Tourism

English

Folklore

Folklore Tints and Sounds Tour

In fairytales live creatures born from our fantasy or another reality. The rhythm of dance swaying us in it's vortex. The mystery of the melody and the depths of the human voice. The wisdom of people obtained from the life in the proverbs and sayings. All of this is the magic of folklore. The Bulgarian singing and dancing folklore is remarkable with ornate details, uneven beats, rich variety. It gave to the world the voice of Valya Balkanska (a song singing by her is on the golden record sent to the Space with the Voyager space ships), the virtuosity of Bistrishkite babi (they present in the UNESCO list of master pieces for unmaterial cultural heritage).There are 7 main folklore areas, each of them with its own unique character of song and dances:

- Shopska

- Pirinska (Pirin)

- Rodopska (Rodopi)

- Trakijska (Thracian)


- Strandzha

- Dobrudzha

- Severna (Northern)

We offer to you workshops of dancing, singing and playing of national Bulgarian instruments: kaval (wooden flute), bagpipe, tambura (pandore), gadulka (rebeck), kettledrum.

1st Day

- arrive at Sofia

- accommodation

- dinner at a traditional Bulgarian restaurant

2nd Day

- breakfast

- trip to Plovdiv

- accommodation

- lunch

- workshop (Thracian folklore area)

- time for a beer

3th Day

- breakfast

- trip to Gotse Delchev

- accommodation

- lunch

- workshop (Pirin folklore area)

- time for glass of wine with the local cuisine

4th Day

- breakfast

- trip to Gela village

- accommodation

- lunch

- workshop (Rodopi folklore area)

- dinner and the singing and dancing continue

5th Day

- breakfast

- back to Sofia

- saying Good bye and See you soon

 

Bulgarian

Folklore

Фолклорни багри и звуци

Вълшебните приказки обитавани от същества родени от нашата фантазия или пък друга реалност. Ритъмът на танца, който ни увлича във вихъра си. Тайнството на мелодията и дълбините на човешкия глас. Мъдростта на народа извлечена от битието в пословиците и поговорките. Всичко това е магията на фолклора. Българският песенен и танцов фолклор се отличава с пищни детайли, неравноделни тактове, богато разнообразие. Дал е на света гласа на Валя Балканска (песен в нейно изпълнение е записана на златния диск изпратен в Космоса с космическите кораби Voyager), виртуозността на Бистришките баби (присъстващи в списъка на ЮНЕСКО за нематериално световно културно наследство). В България са обособени 7 главни фолкорни области, всяка от тях с уникален характер на песните и танците:

Шопска

Пиринска

Родопска

Тракийска

Странджа

Добруджа

Северна

Ние ви предлагаме класове по танци, пеене и свирене на български народни инструменти: кавал, гайда, тамбура, гъдулка, тъпан.

Ден 1ви

 • - пристигане в София
 • - настаняване
 • - вечеря в ресторант с традиционна българска кухня

Ден 2ри

 • - закуска
 • - отпътуване за Пловдив
 • - настаняване
 • - обяд
 • - уроци (Тракийска фолклорна област)
 • - време за бира

Ден 3ти

 • - закуска
 • - отпътуване за Гоце Делчев
 • - настаняване
 • - обяд
 • - уроци (Пиринска фолклорна област)
 • - врме за чаша вино и специалитети от местна кухня

Ден 4ти

 • - закуска
 • - отпътуване за село Гела
 • - настаняване
 • - обяд
 • - уроци (Родопска фолклорна област)
 • - вечеря, песните и танците продължават

Ден 5ти

 • - закуска
 • - обратно към София
 • - казваме си „Довиждане" и „До нови срещи"