Bulgarian Tourist Board.com

Hobby Destinations


Rafting & Kayaking PDF Print E-mail
Hobby & Sport Tourism

English

RaftingLife in Rapid Water

High Level Of Adrenalin + Unforgettable Emotions + Fearless Team = Incredible Adventures And New Friends

The Struma river is only 130 km from Sofia. The river is placed in between Pirin and Malashevska Mountains, and collecting the waters of few mountains it offers everything for rafting. Your adrenalin is arising to the water level and the rapid waters speed. The rock monsters become scenery for the water action, where you are the main actor.  Suitable for rafting is also Arda river and for kayaking Iskar river.

Bulgarian

Rafting

Живот по бързеите

Високо ниво адреналин + Незабравими емоции + Безстрашен екип = Невероятни приключения  Нови приятели

Река Струма е само на 130 км от София. Разположена между планините Пирин и Малашевска, събиращата водите на няколко планини, тя предлага великолепни условия за рафтинг. Адреналинът ви достига високи нива като скоростта на водата. Скалните чудовища се превръщат в декор на водния екшън, където вие сте главен актьор. Подходяща за рафтинг е също река Арда, а за каякинг река Искър.