Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahtopol PDF Print E-mail
Places to visit

English

The legend says the Greek goddess of love Agatha liked this place so much that it became her favorite and she named it Agathopolis or City of Love. Situated on the rocky peninsula, in the foot of Strandja mountains, the present town Ahtopol is located in south east part of Bulgaria, close to the border of Turkey. Beside the charm of this small Black sea resort with its 2 km long beach line, the town can offer to you eco tours in Strandja mountain, a touch with magic power and fire-dancing.

Distance from Sofia: 478 km

Near by: Bourgas

Towns To Visit

Bulgarian

Легендата разказва, че гръцката богиня на любовта Агата толкова много харесала мястото, провъзгласила го за нейно любимо и го назовала Агатополис или Град на Любовта. Разположен на скален полуостров в подножието на Странджа планина,  днешният град с името Ахтопол се намира в югоизточната част на България, близо до границата с Турция. Поради многото пожари в миналото, до наши дни почти не са останали паметници на културата. Освен очарованието на малък черноморски курорт с дълга 2 км пясъчна ивица, градът може да предложи еко маршрути в Странджа, досег до нейната магическа сила и нестинарството.

Разстояние от София: 478 км

Близо до: Бургас

 

Towns To Visit