Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belogradchik PDF Print E-mail
Places to visit

English

Belogradchik become very popular when the Belogradchik Rocks phenomenon was nominated for New 7 wonders of Nature in the world. These bizarre figures were formed more then 230 million years ago. Among the strange figures are the Monks,  Horseman,  Dervish,  Bear, Adam and Eve, Castle and the Petrified wedding. The rocky forms are about 30 km long are part of ancient fortress “Kaleto with strategic meaning for Romans, Byzantines and Bulgarians. Today “Kaleto” is one of best preserved ruins in Bulgaria and  is great to the people who like caves, alpinism, mountain cycling, hunting, fishing and astronomic observation.

Distance from Sofia: 176 km

Near by: Vidin

Book Hotel

Bulgarian

Белоградчик придоби широка известност след като феноменът Белоградчишките скали бе номиниран за едно от новите природни чудес а на света. Тези причудливи форми са се образували преди повече от 230 млн години. Но за Монасите, Конникът, Дервишът,Мечката, Адам и Ева, Замъкът, Вкаменената сватба и всички други странни скулптури съществуват множество легенди. Скалните образувания са с дължина около 30 км, част от древна крепост със стратегическо значение за римляни, византийци и българи. Днес „Калето” е една от най-добре запазените по нашите земи. Белоградчик е щедър към любителите на пещери, алпинизъм , планинско колоездене, лов,риболов, астрономически наблюдения.

Разстояние от София: 176 км

Близо до: Видин

 

Book Hotel