Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazanlak PDF Print E-mail
Places to visit

English

Kazanlak is a centre of Rose valley and Valley of the Tchracion kings. Popular with its century old tradition producing of rose oil, essentialsfrom mint, lavender, basil and marigold. Thousands of tourists visit Kazanlak, to see the frescos of Kazanlashka tomb – one of the best examples of Thracian art and culture, part of UNESCO world wide heritage. To touch the greatness of ancient sevts. In Kazanlashka valley were found 1 500 thracians mounds and more then 20 tombs and temples. From Kazanlak you can go to peak Shipka and peak Buzludhza – the places with most important battles in Russian-Turkish war (1877-1878). Visit Kazanlak in March for the holidays in owner of Chudomir, in June for the holiday of rose, in September for the Thracian holidays, but also during the whole year for eco tourism, ethno tourism, cultural tourism, fishing and hunting.

Distance from Sofia: 194 km

Near by: Stara Zagora

Bulgarian

Казанлък е център на Розовата долина и Долината на тракийските царе. Популярен с вековните си традиции в производството на розово масло, на етерични масла от мента, лавандула, босилек, невен. Хиляди туристи посещават Казанлък, за да видят фреските на Казанлъшката гробница – един от най-добрите образци на тракийското изкуство и култура, част от световното наследство на ЮНЕСКО.  Да се докоснат до величието на древните севти.  В Казанлъшката долина са открити 1 500 тракийски могили и по-вече от 20 гробници и храмове. От Казанлък може да се качите на връх Шипка и връх Бузлуджа – местата белязани с най-важните битки в Руско-турската война (1877-1878). Посете Казанлък през месец март за празниците в чест на Чудомир, през месец юни за празника на розата, през месец септември за тракийските празници, както и по време на цялата година за еко туризъм, етно туризъм, културен туризъм, риболов и лов.

Разстояние от София: 194 км

Близо до: Стара Загора