Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koprivshtitsa PDF Print E-mail
Places to visit

English

Welcome to the town – museum Koprivshtitsa my friend! I envy you, that this is your first touch to this wonderful place huddled in the embrace of Sredna gora mountain. Koprivshtitza still sings heroic songs of ancient ages. Walking her cobblestone streets, you can hear the sound of galloping horses, and the songs of young girls embroidering rebel flags. The air soaked with the flavor of maple sap, wild thyme and strawberries. The wind still whispers the voices of the rebel heroes telling the story of this magical town. Take away the memory of your eco tours or the touch with Bulgarian renaissance lifestyle during your rural trip!

Distance from Sofia: 107 km

Near by: Pirdop

Bulgarian

Добре дошъл в града-музей Копривщица, приятелю! Завиждам ти, че за първи път ще се докоснеш до това прекрасно място сгушено в прегръдката на Средна гора. Копривщица още пее юначните песни на отминали времена. Из калдъръмените и улици се чува тропотът на препускащи коне, под стрехите и се носи песента на момите везали бунтовнически знамена. Въздухът е напоен с аромата на смола, мащерка и диви ягоди, Вятърът донася шепота на юнаците съзаклятници и разказва историята на този град магия. Отнеси със себе си спомена от еко походите или от досега до българския възрожденски бит по време на твоето селско пътешествие!

Разстояние от София: 107 км

Близо до: Пирдоп