Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Zagora PDF Print E-mail
Places to visit

English

Nova Zagora town has traditions in hunting and fishing tourism. There are 8 based hunting fields for the purpose of sport fishing Ovcharitsa, Zhrebchevo are dam lakes, Tundzha river and 3 artificial reservoirs attract many tourists. The thermal springs in Bania village give wonderful conditions for balneo and spa procedures. Nova Zagora is curious for the archeologists and the enthusiasts of cultural tourism. In the area were found more then 500 mounds, the oldest one are dating 8 000 ago, ruins from 13 fortresses.

Distance from Sofia: 261 km

Bulgarian

Нова загора е град с традиции в ловния и риболовен туризъм. Има създадени 8 ловни полета, а за целите на спортния риболов язовирите „Овчарица” и „Жребчево”, река Тунджа и три изкуствени водоема привличат голям брой туристи. Термалните извори на село Баня предлгат чудесни условия за балнео и спа процедури. Нова Загора е любопитна за археолозите и любителите на културен туризъм. На територията на общината са намерени по-вече от 500 надгробни и селищни могили, най-старите от преди 8 000 години, останки от 13 крепости.

Разстояние от София: 261км