Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primorsko PDF Print E-mail
Places to visit

English

Primorsko is the place where the continental and mediterranean climate join together. Situated on a picturesque rocky peninsula, among sand dunes, the small town is one more unique spot between Black sea and Strandzha mountain. Its geographical location attracts the enthusiasts of beach and eco mountain tourism. Ropotamo reserve including the micro reserves Arkutino, Water lilies, Sea wormwood and Snake island show the incredible beauty of nature. The popularity of Primorsko increased when they found after a long time the sanctuary observatory Beglik Tash. Built during the 14 century B.C. It is the largest know dolmen found to date in Bulgaria and the World.

Distance from Sofia: 452 km

Near by: Tsarevo

Bulgarian

Приморско е мястото където се сливат умерено континенталния и средиземноморския климат. Разположен на живописен скален полуостров, сред  пясъчни дюни, градчето е още едно уникално кътче между Черно море и Странджа планина. Географското му разоложение привлича любителите на плажния и еко планински туризъм. Резерват „Ропотамо” включващ микро резерватите „Аркутино”, „Водни лилии”, „Морски пелин”, „Змийският остров” разкриват неповторимата красота на природата. Известността на град Приморско нарастна с откриването на дълго търсеното светилище- обсерватория  Беглик Таш. Строено през 14 век пр.н.е. то представи на науката най - големия долмен познат до сега.

Разстояние от София: 452 км

Близо до: Царево