Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribaritsa PDF Print E-mail
Places to visit

English

Situated on 600 m above sea level, Ribaritsa is an attractive place for holiday in Bulgaria since the 30s . The fresh mountain air and relief specifics of the village and the area attract tourists for rest and health prophylaxis. Boatin and Tsarichina reserves get many eco tourists looking for pleasure in walking, cave, ornithological, cycling tourism. You can take more  information about the hotels, B&B houses, huts and routes at the local tourist centre. Don’t miss to taste the local dishes and plums rakia, to see the presentation of the local crafts offered by ethnographical museum in Cherni Vit village!

Distance from Sofia: 124 km

Near by: Teteven

Bulgarian

Рибарица разположена на 600 м надморска височина е привлекателно място за почивка още от 30те години на 20 век. Чистият планински въздух и особенстите на релефа в селото и околностите привличат туристите за отмора и здравна профилактика. Резерватите Боатин и Царичина се радват на много еко туристи  търсещи удоволствие в пешеходен, пещерен, орнитоложки, вело туризъм. Лесно можете да получите информация за хотелите, къщите за гости, хижите и маршрутите в местния информационен център. Не пропускайте да дегостирате тукашните ястия и сливова ракия, да видите демонстрация на занaяти предложени от етнографския музей в с. Черни Вит!

Разстояние от София: 124 км

Близо до: Тетевен