Bulgarian Tourist Board.com

Hobby Destinations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandanski PDF Print E-mail
Places to visit

English

Sandanski is the warmest town in Bulgaria. Situated in the foot of Pirin mountain, on the middle of the road Sofia-Thessaloniki, it has the riches of natural recourses. The average annual temperature is 14.1C humidity 66%. The climates conditions, the presence of more than 80 mineral springs in the area with temperature 33-81C give to it the glory of the best place for natural treatment of bronchial asthma in Europe. The low mineralization, rich chemical composition and the temperature of the healing water makes the baths available during the whole year, curing pulmonary diseases, chronic rhinitis, sinusitis, skin allergies and urological problems. The choice between hotels, villas, apartments and B&B houses is more than enough for any visitor to Bulgaria.

Distance from Sofia: 157 km

Near by: Blagoevgrad

Book Hotel

Bulgarian

Сандански е най-топлият град в България. Разположен в подножието на Пирин планина, по средата на пътя София-Солун, той притежава богтаството на природните ресурси. Средната годишна температура е 14.1С, влажността на въздуха 66%. Климатичните условия, наличието на по-вече от 80 минерални извора в околоността с температура 33-81С му носят славата на най-доброто място за природно лечение на бронхиална астма в Европа. Ниската минерализация, богатият химичен състав,  температурата на лечебната вода позволяват къпането по време на цялата година, лекувайки белодробни заболявания, хронични ринити и синузити, кожни алергии, урологични проблеми. Изборът между хотели,вили, апартаменти, къщи за гости е по-вече от достатъчен.

Разстояние от София: 157 км

Близо до: Благоевград

 

Book Hotel