Bulgarian Tourist Board.com
Varna PDF Print E-mail
Places to visit

English

Varna – the sea capital of Bulgaria. The city is a starting point for Byala, St. St. Konstantin and Helena, Golden Sands, Albena, Rusalka resorts. Beside all of the beach entertainments,  Varna offers abundance of history and culture. In the Varna archeological museum is keeping the treasure found in 1972 of the most ancient civilization unknown till now which knew how to work the gold metal and held shipping (5th – 4th thousands B.C.). Guests of the city, connoisseurs of music,theatre,actors, theater directors, musicians and  critics are meeting in Varna for one of the oldest festivals in Europe – “Varna Summer”. It includes: theatre, musical, jazz, folklore festivals. Varna is a host of “International ballet competition-Varna”, of the festival of visual arts “August in arts”, of international print biennale. The summer is going away with “Love is fully” cinema festival.

Distance from Sofia: 444 km

Book Hotel

Bulgarian

Варна – морската столица на България. Градът е отправна точка за курорите Бяла, Св.Св. Константин и Елена, Златни пясъци, Албена, Русалка.  Освен всички плажни забавления, Варна предлага изобилие от история и култура. Във Варненския археологически музей се съхранява намереното през 1972 г. съкровище на най-старата непозната до сега цивилизация, обработвала злато и владеела корабоплаването (V – IV хил пр.н.е.).  Гости на града, ценители на музиката, театъра,актьори, режисьори, музиканти и критици се срещат във Варна за един от най-старите фестивали в Европа – „Варненско лято”. Неговият обсег включва: театрален, музикален, джаз, фолклорен фестивал.  Варна е домакин на „Международен балетен конкурс-Варна”, на фестивала за визуални изкуства „Август в изкуството”, на международно бианале на графиката. Лятото си отива с кино фестивала „Любовта е лудост”.

Разстояние от София: 444 км

 

Book Hotel