Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vratsa PDF Print E-mail
Places to visit

English

Vratsa is an attractive place for alpinists and spelunkers.  Situated in the west part of Stara planina Mountain, the town and the area give magnificent conditions for eco tourism. The cliffs of Vrattsata reach 400 m in height plus there are more than 70 alpine routes. Ledenika cave is one of the most visited on the Balkans, it is more than 320 m long and has 10 halls. Near by Chiren village is located the Ponora water cave also In the area you can see the Skaklya and Borov kamak waterfalls. For these on a cultural trip Vratsa is an essential place to visit because In the local museum is the largest as quantity of Thracian treasure – Rogozen treasure, including 165 silver and gold - plated pieces.

Distance from Sofia: 112 km

Bulgarian

Враца е притегателно място за алпинисти и пещерняци. Разположен в западната част на Стара планина, градът и оклоностите предлагат великолепни условия за еко туризъм. Скалите на прохода „Вратцата” достигат 400 м височина, прокарани са повече от 70 алпинийски маршрута. Пещерата „Леденика” е една от най-посещаваните на Балканите, дълга над 320 м,с 10 зали. Край село Чирен се намира и водната пещера” Понора”. В околностите могат да се видят водопадите „Скакля” и „Боров камък”. За онези отправили се на културно пътешествие, Враца е задължителна спирка. В регионалния исторически музей се съхранява най-голямото по количество тракийско съкровище – Рогозенското, състоящо се от 165 сребърни и позлатени предмета.

Разстояние от София: 112 км