Bulgarian Tourist Board.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svishtov PDF Print E-mail
Places to visit

English

Svishtov is situated on Danube river coast and is the most sought point of the river, making the shortest road from Danube to Aegean sea. Svishtov is the ancient settlement Nove,place where had settled 8th august legion, later being a residence of Goths kingdom, later concord by count Tsepesh (Dracula), later was an ownership with a special status of sultana. Today can be seen the tracks of all of these cultures. Every year in the end of September is organized the wine holiday “Svishtov vines”, and for two years the Festival of ancient heritage. The tourists on religious trip can visit Svishtov monastery, 7 orthodox temples and the Catholic church in the town.

Bulgarian:

Свищов е разположен на брега на река Дунав и е най – южната точка на реката, образувайки най-краткия път от Дунав до Егейско море. Свищов е древното селище Нове, място където се установява 8-ми августов легион, по-късно резитенция на готското кралство, по-късно завладян от граф Цепеш (Дракула), по-късно владение с особен статут на султанката. И днес могат да бъдат видени следите останали от тези култури. Всяка година в края на месец септември се провежда празника на виното „Свищовски лозници”, а от две години и Фестивал на античното наследство. Туристите на религиозно посещение могат да посетят Свищовския манастир,  7 православни храма в града и католическата църква.
Разстояние от София: 236 км


Try the Navigation on the Left to find the city that interests you most...