Bulgarian Tourist Board.com


English

Last few years the festival tourism became a world tendetion Bulgaria is very attractive with the cheap prices and the variety of possibilities which can expand your stay in the country. Not the last are the old festival traditions and the love to the holiday of our people. We give you links of most of the festivals in Bulgaria based on all of the arts.

Bulgarian

Последните няколко години фестивалният туризъм се превърна в световна тенденция. България е особено привлекателна с ниските цени и многообразието от възможности, които могат да допълнят престоя ви в страната. Не на последно място са дългогодишните фестивални традиции и любовта към празника на нашия народ. Предоставяме ви линкове на по-голяма част от фестивалите провеждани в България във всички видове изкуства.

Can't find what you need here? Get in touch and tell us what you want to see

 

Festival 2010 Dates